Movie Name : Super Shastri

Director : Raju K.V

Cast : Prajwal Devaraj,Haripriya

 

Super Shastri Kannada Movie Stills